Sprawozdanie Małopolskiego Związku Jeździeckiego:

Dnia 5 listopada 2013 r. na terenie ośrodka jeździeckiego Szary Michałowice odbyło się specjalistyczne i licencyjne szkolenie z Panem Hubertem Szaszkiewiczem w dyscyplinie skoków przez przeszkody, które było obowiązkowe dla wszystkich instruktorów i trenerów chcących odnowić licencję szkoleniowca PZJ na rok 2014. Szkolenie było bezpłatne i dostępne dla wszystkich zainteresowanych.

Zajęcia cieszyły się sporym zainteresowaniem, bowiem w siedmiogodzinnych wykładach wzięło udział ponad 90 osób, w tym przedstawiciele: Śląskiego, Opolskiego, Podkarpackiego, Świętokrzyskiego, Mazowieckiego i naszego Małopolskiego Związku Jeździeckiego.

Szczególne słowa podziękowania Zarząd Małopolskiego Związku Jeździeckiego przekazuje Państwu Szarym, Właścicielom  ośrodka jeździeckiego Szary Michałowice, za serdeczność okazaną wszystkim uczestnikom seminarium i nieodpłatne udostępnienie sal wykładowych.