Ostatnie Grand Prix Michałowic w 2014 roku zostały zakończone zwycięstwem Andrzeja Opłatka na koniu El Camp. W Finale Średniej Rundy triumfowała Anna Szary-Ziębicka!

końcowe wyniki